Privacybeleid

Privacy policy voor Oranjevereniging Marijke, eigenaar van www.ovmarijkeoudalblas.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. De Oranjevereniging beheert de volgende website en social media:
• Internet: https://ovmarijkeoudalblas.nl
• Facebook: Oranjevereniging Marijke Oud-Alblas
Naam en contactgegevens van de beheerder van de website, en onze Facebookpagina staan op de website.

2) Persoonsgegevens

Wij registeren van onze (bestuurs) leden en sponsoren, alleen de gegevens die nodig zijn voor het organiseren van onze activiteiten en voor het vastleggen van overeenkomsten. Deze gegevens worden niet aan derden voor andere doeleinden verstrekt.
Dat is voor onze (bestuurs) leden en sponsoren:
• naam (voornaam, achternaam), voorletters, tussenvoegsels
• adres, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso)
De ledenadministratie en de penningmeester hebben toegang tot deze info.

3) Foto’s

Wij plaatsen regelmatig foto’s van onze activiteiten: o.a. Koningsdag, ringsteken, sinterklaasintocht, ect. Wij proberen te voorkomen dat leden & vrijwilligers die hebben aangegeven niet herkenbaar in beeld te willen komen, toch op deze foto’s staan. Verzoeken om foto’s te verwijderen, willigen wij direct in. Een berichtje naar de beheerder van de website, of onze Facebookpagina is daarvoor voldoende.

4) Inzage

Je hebt recht de vereniging te vragen inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van je bewaren en beheren om deze aan te vullen, te wijzigen of juist af te laten schermen. Wij kunnen je vragen om je bij dergelijk verzoek met een geldig identiteitsbewijs te identificeren.

5) Wijzigingen van het privacybeleid

De Oranje vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Oranje vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Oranje vereniging er alles aan doen via de website te informeren.

6) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van de Oranje verenging en specifiek www.ovmarijkeoudalblas.nl, en/of onze Facebookpagina kan je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is: info@ovmarijkeoudalblas.nl

7) Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.