Historie

Historie Van Oranjevereniging Marijke.

Openbare vergadering tot stichting van een Oranjevereniging in de gemeente Oud-Alblas,gehouden op 29 juli 1946 des 8 uur n.m.

Zo begint het eerste notulenboek van onze vereniging,netjes geschreven in schoonschrift en met kroontjespen.

Het ontstaan van onze Oranjevereniging had een voorgeschiedenis. In 1943 werd  de toenmalige Oranjevereniging Juliana door de bezetters ontbonden. In 1945 werd op initiatief van de burgemeester,een Oranje-Comite opgericht. Een jaar later neemt dit Oranje-Comite het initiatief tot oprichting van de Oranjevereniging.

Op 29 juli 1946 werd op een door het Oranje-Comite uitgeschreven openbare vergadering overgegaan tot het oprichten van onze Oranjevereniging. Bovendien werd op de vergadering besloten de naam te geven van het te verwachten Prinsenkind,de naam van onze Oranjevereniging werd dus Oranjevereniging Marijke.

Verder werd op de vergadering besloten het komende Oranjefeest door de Oranjevereniging en het Oranje-Comite gezamenlijk te doen uitvoeren. Het Oranjefeest werd bepaald op woensdag 4 september 1946. Het feest werd opgeluisterd door muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Alblasserdam.

De eerste activiteit van de nog jonge Oranjevereniging was de geboorte van Prinses Marijke,de naam drager. Het werd een ijsfeest. in samenwerking met de plaatselijke ijsclub. Het ijsfeest werd gehouden op 18 februari 1947.